Linhof
Auktoriserad återförsäljare av Linhof

Vi har påbörjat en helt ny hemsida enbart med produkter från Linhof, välkommen!
www.linhofscandinavia.com

I över 130 år har Linhof producerat kameror, optik och andra avancerade produkter som fångar tid och ögonblick i skärpa, detaljer och precision.

Linhofs kameror och utrustning har alltid varit synonymt för högkvalitativ fotografering. Under de senaste decennierna har radikala förändringar skett på alla fotografiska områden. Men också ett nytt stort nyväckt intresse för traditionell analog fotografering, den taktila känslan att arbeta med händerna som att fotografera med film innebär får ständigt nya anhängare av fotografer unga som gamla.

Med Linhof lever den traditionella finmekaniska precisionstekniken vidare och frigör kreativiteten för bildskapande med den friheten som bara analog fotografering ger och vetskapen att en Linhof är en beständig investering då kvalitet är aldrig blir omodernt.

Tusentals fotografer, konstnärer, arkitekter, forskare och bildskapare över hela världen använder Linhof-precisionskameror tillverkade i München Tyskland.

Välkommen till en värld av precisionsteknik – välkommen till Linhof.